Usługi

Usługi

Centrum Windykacji LEX świadczy usługi windykacyjne, głównie w zakresie monitoringu płatności oraz windykacji polubownej wierzytelności. Wszelkie działania wykonywane są w zgodzie z prawem, co zapewnia zachowanie dobrego imienia Zleceniodawcy i zachowania pozytywnych relacji z Klientem.

Sposób prowadzenia windykacji należności jest zróżnicowany w zależności od rodzaju wierzytelności, etapu prowadzenia działań, specyfiki dłużnika i długu.

 

Prowadzona przez naszą firmę windykacja obejmuje działania, po upływie wyznaczonego terminu płatności, zmierzające do dobrowolnej spłaty należności poprzez polubowne postępowanie na drodze negocjacji oraz windykację sądową.

Nawiązywanie kontaktów z opóźniającymi się w spłatach, odbywa się drogą telefoniczną, e-mail, poprzez SMS oraz listownie poprzez wysyłkę monitów upominawczych i wezwań do zapłaty.

W skład działań windykacyjnych wchodzą m. in.: weryfikacja danych, ustalenia teleadresowe, nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, negocjowanie możliwości spłaty zadłużenia, zawieranie ugód i monitorowanie terminowości spłaty zadłużenia, wizyty osobiste windykatorów terenowych, windykacja prawna.

Atutem naszej oferty jest  indywidualne podejście do każdego Klienta, wspólne ustalanie scenariuszy działań windykacyjnych (Action Plan)  oraz  indywidualne podejście do dłużnika i obsługiwanych  wierzytelności.

Pieczęć prewencyjna

Oferowana usługa posiada zastosowanie w przypadku działalności handlowej lub usługowej i może być sygnowana na fakturach wystawianych kontrahentom. 

Pieczęć prewencyjna wpływa wydatnie na zwiększenie dyscypliny płatniczej Państwa partnerów handlowych. Klienci firmy mają świadomość, że jeśli nie zapłacą w terminie, to firma windykacyjna natychmiast podejmie działania, które doprowadzą do jak najszybszego uregulowania należności wynikających z wystawionych faktur.

Monitoring płatności

Oferowany przez Centrum Windykacji LEX monitoring płatności jest usługą polegającą na wykonaniu określonych działań mających na celu upominanie dłużników do terminowego regulowania zobowiązań. Przypominamy odbiorcom Klienta o zbliżającym się terminie płatności oraz monitorujemy spłaty poszczególnych należności niezwłocznie po upływie ich terminów wymagalności. Usługa wykonywana jest m. in. przy pomocy cyklicznych kontaktów telefonicznych, wysyłki wezwań oraz SMS, e-mail na zlecenie Klienta. Rodzaj usługi jest zindywidualizowany i uzależniony wielkości zlecenia, od terminów płatności,  specyfiki branży.

Cele i korzyści monitoringu płatności:

 • zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych,
 • przyśpieszenie procesu płatności i zapewnienie lepszej dyscypliny płatniczej,
 • ograniczenie kosztów związanych z podejmowaniem samodzielnych działań upominawczych,
 • koncentracja Zleceniodawcy na swojej podstawowej  działalności.

Windykacja polubowna

Prowadzona przez Centrum Windykacji LEX windykacja polubowna obejmuje działania, po upływie wyznaczonego terminu płatności, zmierzające do dobrowolnej spłaty należności poprzez polubowne postępowania na drodze negocjacji z dłużnikiem. Specjaliści Spółki prowadzą negocjacje przede wszystkim drogą telefoniczną,  korespondencyjną oraz poprzez kontakt osobisty (windykacja terenowa).

W zależności od rodzaju długów naszym Klientem proponujemy indywidualne rozwiązania, które powodują uzyskanie maksymalnej skuteczności w ich odzyskiwaniu.

Zakres działań obejmuje:

 • wysyłkę wezwań do zapłaty, monitów, SMS, e-mail,
 • weryfikację danych i ustalenia teleadresowe,
 • restrukturyzację długów,  
 • ustalanie harmonogramów spłat,
 • monitorowanie spłat,
 • okresowe raportowanie Zleceniodawcy o stanie spraw.

Windykacja sądowa

Prowadzona przez Centrum Windykacji LEX windykacja sądowa obejmuje działania prowadzone wspólnie z Kancelarią Prawną. Po weryfikacji dokumentów związanych z wierzytelnością sprawa kierowana jest do sądu. Kolejny etap to uzyskanie nakazu zapłaty, klauzuli wykonalności i skierowanie wierzytelności do współpracującego i sprawdzonego komornika. Kancelaria Prawna monitoruje i kontroluje przebieg egzekucji aż do jej skutecznego zakończenia.

Zakup wierzytelności

Centrum Windykacji LEX zajmuje się również skupem wierzytelności.

Jeżeli mają Państwo na zbyciu pakiety wierzytelności konsumenckich (pożyczki, kredyty, długi telekomunikacyjne, abonamentowe, itp.), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  oferujemy możliwość zakupu takich wierzytelności.

Interesują nas pakiety w ilości min. 100 szt., o średniej wartości od ok. kilkuset zł.

Do wyceny wierzytelności  niezbędne są  dane charakteryzujące zadłużenia, na cenę pakietów ma wpływ m.in: przeterminowanie, ilość, wartość, rodzaj oraz stan prawny wierzytelności.  

Warto nam zaufać!

Najlepsza windykacja Gdynia, Gdańsk, woj. pomorskie.

  Formularz kontaktowy


  Centrum Windykacji LEX Sp. z o.o.

  ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk

  + 48 794 000 049

  + 48 58 660 70 70

  biuro@lexwindykacja.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Windykacji LEX Sp. z o.o.. Przeczytaj Politykę prywatności i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.